آموزش رفع خطای ACT.33 :

به دلیل محدودیت ایجاد شده از سمت ایست بر روی IP ایران در صورت مشاهده ارور ACT 33 جهت فعالسازی لایسنس از طریق یکی از روش های زیر اقدام کنید: